* The Dr. Oz Show je registrovaná ochranná známka ZoCo 1 LLC, která není ve spojení, nesponzoruje a nepodporuje produkty a služby poskytované dodavatelem produktu . Všechna práva vyhrazena.

* Odkazy na našich webových stránkách týkající se služeb třetích stran, názvů domén, ochranných známek, způsobů působení, servisních známek, log, výrobců, nebo dalších, nenavrhují a jejich úkolem není navrhovat pomoc Společnosti, její mateřské společnosti, ani subjektů jí podřízených nebo s ní sdružených.